Aktiva Skupina ima uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom od 1999. godine, o čemu svedoči sertifikat ISO 9001.

Kvalitet usluge obezbeđujemo stalnim praćenjem inovacija i uvođenjem novih znanja i tehnologija u rad, obukom zaposlenih, timskim radom, sistemskim pristupom, kontinuiranom stručnom podrškom i proverom rada na terenu.

POZOVITE NAS

+381 (11) 2617 134

Radno vreme prilagođavamo željama naših klijenata

Aktiva skupina - sigurno, čisto i uredno

POZOVITE NAS

+381 (11) 2617 134

Kvalitet

Aktiva Skupina ima uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom od 1999. godine, o čemu svedoči sertifikat ISO 9001.

Aktiva čišćenje doo poseduje standarde:

- ISO 9001:2015 - sistem menadžmenta kvalitetom
- ISO 14001:2015 - sistem menadžmenta zaštitom životne sredine

- ISO 45001:2018 - sistem menadžmenta bezbednosti i zdravlja na radu
- ISO/IEC 27001:2014 - sistem menadžmenta bezbednošću informacija

Kvalitet usluge obezbeđujemo stalnim praćenjem inovacija i uvođenjem novih znanja i tehnologija u rad, obukom zaposlenih, timskim radom, sistemskim pristupom, kontinuiranom stručnom podrškom i proverom rada na terenu.

Pored redovnog nadzora eksternih službi, organizovali smo internu službu kvaliteta koja se stara o razvoju i unapređenju postojećih procedura rada i pruža stručnu podršku poslovanju. Prisustvo stručnih saradnika na terenu omogućava direktnu proveru adekvatnosti procedura, kvalifikacija zaposlenih i pruža odličnu osnovu za dalje stručno usavršavanje i poslovanje u skladu sa zacrtanim smernicama. Odgovornim upravljanjem životnom sredinom i primenom mera bezbednosti i zdravlja na radu nadograđujemo oblast kvaliteta.