Osnovni cilj kompanije je kvalitet usluga čišćenja, zadovoljstvo naših klijenata i razvoj partnerstva sa svim zainteresovanim stranama.

Aktiva čišćenje doo je specijalizovana kompanija u oblasti čišćenja, koja posluje u sastavu Aktiva Skupine. Dugogodišnja tradicija u kombinaciji sa bogatim znanjem i iskustvom matične kompanije, daje nam konkurentsku prednost na tržištu Republike Srbije.

Našim uslugama zadovoljavamo stroge higijenske kriterijume u turizmu, zdravstvu, trgovini, prehrambenoj industriji, obrazovanju i raznim drugim poslovnim okruženjima. Osnovni cilj kompanije je kvalitet usluga čišćenja, zadovoljstvo naših klijenata i razvoj partnerstva sa svim zainteresovanim stranama. Uz kompletno tekuće održavanje higijene, nabavku sredstava i opreme, vrši se i angažovanje radnika i preuzimanje obaveza prema njima.

Rad neposrednih izvršilaca reguliše se uputstvom i procedurama rada sa ciljem da se postigne željeni kvalitet usluge uz racionalno i efikasno korišćenje vremena izvršioca i hemijskih sredstava.

POZOVITE NAS

+381 (11) 2617 134

Radno vreme prilagođavamo željama naših klijenata

Aktiva skupina - sigurno, čisto i uredno

POZOVITE NAS

+381 (11) 2617 134

Kvalitet

Aktiva Skupina ima uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom od 1999. godine, o čemu svedoči sertifikat ISO 9001.

Aktiva čišćenje doo poseduje standarde:

- ISO 9001: 2015 - sistem menadžmenta kvalitetom
- ISO 14001: 2015 - sistem menadžmenta zaštitom životne sredine

- ISO 45001: 2018 - sistem menadžmenta bezbednosti i zdravlja na radu
- ISO/IEC 27001: 2014 - sistem menadžmenta bezbednošću informacija

Kvalitet usluge obezbeđujemo stalnim praćenjem inovacija i uvođenjem novih znanja i tehnologija u rad, obukom zaposlenih, timskim radom, sistemskim pristupom, kontinuiranom stručnom podrškom i proverom rada na terenu.

Pored redovnog nadzora eksternih službi, organizovali smo internu službu kvaliteta koja se stara o razvoju i unapređenju postojećih procedura rada i pruža stručnu podršku poslovanju. Prisustvo stručnih saradnika na terenu omogućava direktnu proveru adekvatnosti procedura, kvalifikacija zaposlenih i pruža odličnu osnovu za dalje stručno usavršavanje i poslovanje u skladu sa zacrtanim smernicama. Odgovornim upravljanjem životnom sredinom i primenom mera bezbednosti i zdravlja na radu nadograđujemo oblast kvaliteta.

Naše prednosti

REGIONALNA PRISUTNOST

Radimo na celoj teritoriji Republike Srbije i ostvarili smo uspešnu poslovnu saradnju sa velikim brojem domaćih i stranih kompanija i institucija.

ZAPOSLENI

U Aktiva Skupini veliki akcenat stavljamo na razvoj i edukaciju zaposlenih, posebno u stručnom i operativnom radu, čime se obezbeđuje i održava kvalitet usluge na visokom nivou. Osnovni temelj uspeha su naši zaposleni, koji svojom posvećenošću, istrajnošću i lojalnošću obezbeđuju dugoročani uspešan rast.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Svojim vrednostima i strateškim ciljevima Aktiva Skupina konstantno nastoji da se usavršava u oblasti zaštite životne sredine, što je zadatak i briga svih zaposlenih.

Praćenjem zakonske regulative, uvođenjem ekološki prihvatljivih tehnologija i sredstava za čišćenje, aktivno sprovodimo zahteve usvojene ekološke politike i standarda ISO 14001. Svojim razvojem postavljamo visoke standarde u oblasti kvaliteta i učvršćujemo svoju poziciju na tržištu Republike Srbije.