Redovno čišćenje – radno okruženje.

Koristimo savremenu tehnologiju koja sprečava ukrštanje čistih i prljavih staza (sistem boja krpa) odgovarajućom tehnikom doziranja i odabirom sredstava za čišćenje kontrolišemo optimalnu potrošnju hemije i vode.

POZOVITE NAS

+381 (11) 2617 134

Radno vreme prilagođavamo željama naših klijenata

Aktiva skupina - sigurno, čisto i uredno

POZOVITE NAS

+381 (11) 2617 134

Redovno čiščenje

Redovnim uslugama čišćenja unosimo svežinu u vaše prostorije i brinemo se da radno okruženje uvek bude čisto i uredno. Radno okruženje je mesto gde provodimo veći deo dana. Svesni smo važnosti čiste životne sredine, zato koristimo ekološki prihvatljive i sertifikovane proizvode i tehnologije za čišćenje. U zavisnosti od prirode posla, potreba i želja klijenta, vršimo redovno periodično čišćenje (dnevno, nedeljno, mesečno).

Za svakog klijenta pripremamo obim čišćenja koji se prilagođava njegovim željama i potrebama u skladu sa propisima i specifičnim zahtevima (HACCP) koje diktiraju pojedinačne aktivnosti. Pružamo sveobuhvatnu uslugu koja uključuje čišćenje odgovarajućim sredstvima za čišćenje, priborom i mašinama za čišćenje, pravilnu organizaciju, upravljanje i kontrolu. Na zahtev naručioca možemo obezbediti i nabavku i ugradnju sanitarno-higijenskih materijala i dezinfekcionih sredstava.

Svesni smo da ulazimo u vaše radno okruženje, zbog toga stalno edukujemo naše zaposlene o važnosti zaštite poverljivih informacija i diskrecije prema vama i vašoj imovini. Koristimo savremenu tehnologiju koja sprečava ukrštanje čistih i prljavih staza (sistem boja krpa) odgovarajućom tehnikom doziranja i odabirom sredstava za čišćenje kontrolišemo optimalnu potrošnju hemije i vode. Na ovaj način vodimo računa o smanjenju količine ambalažnog otpada koji redovno uklanjamo sa lokacija.