BOLNIŠNICE, ZDRAVSTVENE IN SOCIALNE USTANOVE

Bolnišnice, zdravstveni domovi, domovi za starejše občane, lekarne, ambulante, klinike, klinični inštituti in zdravstveni zavodi spadajo v najzahtevnejši segment standardov higiene, kjer je čiščenje oz. splošna higiena osnova za preprečevanje bolnišničnih okužb.

S čiščenjem oz. splošno higieno ter usmerjenim razkuževanjem kontaktnih površin in higiensko visoko zahtevnih prostorov, skrbimo za varno okolje bolnikov, obiskovalcev in osebja. Čiščenje prostorov v dejavnosti zdravstva izvajamo na podlagi skrbno določene tehnologije in postopkov ter z uporabo za to dejavnost prilagojene sodobne opreme (barvni sistem krp, enostopenjski sistem čiščenja, uporaba suhe vroče pare…).

Nadzor izvajamo s strokovno usposobljenim kadrom, ki ima dolgoletne izkušnje na področju čiščenja v zdravstveni dejavnosti. Zaposlenim zagotavljamo ustrezna izobraževanja in redna usposabljanja, ki vključujejo posebnosti v zdravstvu. Vsi delavci imajo opravljena zakonsko predpisana cepljenja, po potrebi tudi proti drugim nalezljivim boleznim (ošpice, gripa, …).