HOTELI, TURISTIČNE NASTANITVE, BAZENSKI KOMPLEKSI IN WELLNESS CENTRI

Prav čistoča in urejenost prostorov ustvarjata prvi vtis ob vstopu gosta v turistični objekt. Z našimi storitvami čiščenja poskrbimo, da je prvi vtis gostov vedno pozitiven. Naše delo temelji na izdelanih standardih za področje turističnih in hotelskih objektov, ki jim pri izvedbi naših storitev sledimo.

Na željo naročnika lahko standarde tudi izdelamo in s tem poskrbimo za standardizirano ureditev njegovih nastanitvenih prostorov. Turistična dejavnost zaradi visokega pretoka uporabnikov zahteva še posebej visok nivo higiene. Poleg same storitve čiščenja je za zadovoljstvo gostov potrebna tudi  diskretnost, prijaznost, nevsiljivost in osnovno znanje tujih jezikov, kar zagotavljamo z dobro usposobljenim osebjem (sobarice, čistilke, čistilci, vzdrževalci).

Z velikim številom usposobljenega kadra se zlahka prilagajamo sezonskim nihanjem, ki so značilna za turistično dejavnost. S kakovostnimi storitvami in diskretnostjo dobro usposobljenega osebja gradimo dobro razpoloženje in zadovoljstvo gostov.