POSLOVNI PROSTORI

S skrbnostjo in diskretnostjo vzdržujemo red in čistočo v vaših pisarnah, sejnih sobah, čajnih kuhinjah, hodnikih, dvigalih, sanitarnih ter ostalih prostorih. Praznimo koše za smeti, brišemo prah in prstne odtise z vrat ter steklenih površin ter vam na vašo željo dobavljamo in nameščamo sanitarno-higienski material.

Čas izvajanja storitev čiščenja prilagodimo željam naročnika, običajno pa se čiščenje izvaja v popoldanskem času, s čimer ne motimo delovnega procesa naročnika.