TRGOVINE IN NAKUPOVALNA SREDIŠČA

Redno dnevno čiščenje trgovskih objektov se praviloma izvaja v jutranjem času, pred odprtjem trgovine. Pretok dnevnih obiskovalcev pogosto narekuje potrebo po naši stalni prisotnosti v času obratovanja trgovine, zato vam v teh primerih lahko zagotovimo dežurnega delavca, ki z obhodi skrbi za vzdrževanje nivoja čistoče na najbolj obremenjenih delih trgovine (sanitarije, vhodi, hodniki).

Z dežurnim delavcem lahko enostavno rešite marsikatero nevšečnost v primeru izrednih dogodkov (razlitje tekočin, moteče nečistoče,…) in ob neugodnih vremenskih razmerah (dež, sneg). Na ta način bo zagotovljen ustrezen nivo čistoče vašega objekta tekom celotnega časa obratovanja. Z uporabo profesionalnih čistil in sodobno strojno opremo, kot so ročni, volanski in kombinirani čistilni stoji, poskrbimo za hitro in učinkovito čiščenje večjih trgovskih površin.