ŽIVILSKO PREDELOVALNA INDUSTRIJA

Ustrezno čiščenje in dezinfekcija sta v živilskopredelovalni industriji eden izmed temeljev proizvodnje varnih živil in s tem tudi varovanja zdravja potrošnikov. To dosegamo z upoštevanjem posebnosti delovnih procesov in higienskih zahtev naročnika.

Čiščenje izvajamo po navodilih in normativih higienskih načrtov v skladu s sistemom HACCP, ki so narejeni za določen objekt po evropskih sanitarno veterinarskih predpisih.