Dolgoletna tradicija, združena z obširnim znanjem in bogatimi izkušnjami

Aktiva čiščenje izvaja storitve čiščenja po vsej Sloveniji, svojo dejavnost pa vodi preko šestih poslovnih enot. Takšna organiziranost nam omogoča optimalno delovanje, tako z vidika zagotavljanja kakovosti, ekonomske učinkovitosti ter odzivnosti na želje vseh obstoječih in bodočih naročnikov.

Na želje naročnikov se odzivamo hitro, delo pa opravimo učinkovito in kakovostno.