Vedno iščemo potencialne zanesljive
sodelavce!

Naše prednosti:

  • povezanost zaposlenih
  • razumevanje
  • medsebojno sodelovanje
  • zaupanje

Ne spreglejte odlične karierne priložnosti.

VAROVANJE

Varovanje premoženja
Tehnično varovanje
Prevoz gotovine in drugih vrednostnih pošiljk
Varstveni inženiring
Varnostno nadzorni center
Izobraževalni center

ČIŠČENJE

Redno čiščenje
Generalna čiščenja
Specialna čiščenja

UPRAVLJANJE

Upravljanje sosesk
Upravljanje poslovnih objektov
Vzdrževanje nepremičnin

Osnovni gradnik uspešnosti podjetja so naši zaposleni, ki s svojo predanostjo, vztrajnostjo in zvestobo zagotavljajo dolgoročno in uspešno rast. Odnosi med zaposlenimi temeljijo na spoštovanju, poštenosti in aktivnem sodelovanju v komunikaciji. Težimo k dobrim odnosom in timskemu duhu ter pozitivno pristopamo k reševanju dnevnih izzivov.

 

V podjetju dajemo velik poudarek razvoju in izobraževanju zaposlenih, še posebej na strokovnem in operativnem delu, ki zagotavlja in ohranja kakovost storitev čiščenja na visokem nivoju. Prav tako se redno izvajajo usposabljanja s področja varnosti in zdravja pri delu, s čimer zaposlenim zagotavljamo varno delovno okolje in ozaveščenost pri izvajanju delovnih nalog.

 

V letu 2019 je Aktiva čiščenje uspešno opravila postopek pridobitve osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje. S sprejetimi ukrepi bomo zaposlenim omogočili lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja.

Aktiva čiščenje  s svojimi vrednotami in strateškimi cilji nenehno stremi k izboljševanju na področju varovanja okolja, kar je naloga in skrb vseh zaposlenih, saj lahko zaradi velikosti in razširjenosti podjetja s svojim razmišljanjem in delovanjem bistveno vplivamo tudi na delovanje širše družbene skupnosti.

 

S sledenjem zakonodaji, uvajanju okolju prijaznih tehnologij in čistilnih sredstev, aktivno uresničujemo zahteve sprejete okoljske politike in standarda ISO 14001. Z lastnim razvojem postavljamo visoke standarde na področju kakovosti in si utrjujemo vodilni položaj v slovenskem prostoru v dejavnosti čiščenja.

 

 

Podjetje ima vzpostavljen sistem vodenja kakovosti že od leta 1999, kar dokazujemo s certifikatom ISO 9001. S tem zagotavljamo tradicijo, usposobljenost zaposlenih ter utečenost procesov, kar vsako leto potrjujemo z uspešno izvedeno zunanjo presojo.

Kakovost storitve zagotavljamo s stalnim spremljanjem novosti na področju stroke in uvajanjem novih spoznanj in tehnologij v delo, izobraževanjem zaposlenih, timskim delom, sistematičnim pristopom, stalno strokovno podporo in preverjanjem dela na terenu.

 

Poleg rednega internega nadzora storitev, imamo organizirano Službo za kakovost in stroko, ki skrbi za razvoj, nadgradnjo in izboljšavo obstoječih postopkov dela ter nudi strokovno podporo operativi. Prisotnost strokovnih sodelavcev na terenu omogoča neposredno preverjanje ustreznosti postopkov, usposobljenosti zaposlenih in nudi odlično podlago za nadaljnji strokovni razvoj in poslovanje v skladu z začrtanimi smernicami. Področje kakovosti nadgrajujemo z odgovornim ravnanjem z okoljem in vgrajevanjem posameznih elementov varnosti in zdravja pri delu.

 

Zavedamo se, da je kakovost temelj za profesionalne storitve. Prava kakovost se pokaže šele na trgu.  V podjetju imamo Aktiva čiščenje vzpostavljeno redno sistematično preverjanje zadovoljstva naročnikov, na podlagi katerega nadgrajujemo naše storitve.

Aktivnosti podjetja so vodene z načelom kakovosti in odgovornosti do ljudi, dela in okolja.

S storitvami čiščenja v prostore naših naročnikov vnašamo svežino in skrbimo, da je delovno okolje vedno čisto in urejeno.

Delovni čas prilagodimo željam in zahtevam naših naročnikov, na njihove potrebe pa se odzivamo hitro, učinkovito in kakovostno.

 

Osredotočeni smo na izpolnjevanje pričakovanj vseh, ki nam zaupajo.

Dolgoletne izkušnje dopolnjujemo z nenehnim preverjanjem ustreznosti tehnologij in razvijanjem lastnega znanja.

 

Storitve čiščenja izvajamo v vseh gospodarskih panogah, s poudarkom na varovanju okolja in ljudem prijazni sodobni tehnologiji.