U Aktiva Skupini veliki akcenat stavljamo na razvoj i edukaciju zaposlenih

U Aktiva Skupini veliki akcenat stavljamo na razvoj i edukaciju zaposlenih, posebno u stručnom i operativnom radu, čime se obezbeđuje i održava kvalitet usluge na visokom nivou.

Osnovni temelj uspeha su naši zaposleni, koji svojom posvećenošću, istrajnošću i lojalnošću obezbeđuju dugoročni uspešan rast.